תרגיל:

האם הטור :

מתכנס
מתבדר
מתכנס רק בקטע סופי
לא ניתן לדבר על התכנסות
תרגיל:

האם הטור :

מתכנס
מתבדר
מתכנס רק בקטע סופי
לא ניתן לדבר על התכנסות
 

  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©