סדרות

 


סדרה - רשימה מסודרת של מספרים , בה יש ראשון ,שני וכו' ללא סוף

 

למשל:

קבוצת המספרים הטבעיים הינה סדרה

 

הערה:

קבוצת השלמים

המסודרת ע"פ גודל אינה סדרה מכוון שאין לה איבר ראשון

שתי קצוותיה שואפים לאין סוף

אבל אפשר לסדר אותה כסדרה כך שיהיה איבר ראשון, שני וכו' 


ההבדל בין סדרה לקבוצה:


בסדרה -


- חייב שיהיה איבר ספציפי המוגדר כאיבר ראשון של הסדרה

- יש חשיבות לסדר האיברים (ראשון שני וכו')

- איבר יכול להופיע מס' בלתי מוגבל של פעמים כגון :1,1,1,1, 

סדרה נסמן ע"י =

 


סדרה קבועה - סדרה שכל איבריה שווים זה לזה

באופן כללי :...c..c,c,c,c,c

ז"א כאשר c =an לכל n לעיתים מסמנים

 


סדרה הרמונית -

מתקיים כי > לכל n טבעי

ואמנם 0< = = -

אומרים כי הסדרה יורדת ממש , חסומה מלעיל , יש חסם עליון והוא - 1 שהוא המכסימום

כמו כן < 0         

ולכן הסדרה חסומה מלרע - 0 הוא חסם תחתון שאינו מינימומם(לא שייך לסדרה)


 


סדרות מונוטוניות:

נתונה סדרה

סדרה עולה -
אם לכל n טבעי מתקיים an an+1

סדרה עולה ממש - אם לכל n טבעי מתקיים a n+1 > an

סדרה יורדת - אם לכל n טבעי מתקיים an+1an

סדרה יורדת ממש - אם לכל n טבעי מתקיים an > an+1


 

דוגמאות:
1.הסדרה ההרמונית(ראה לעיל) יורדת ממש וגם יורדת    >         

2.הסדרה הקבועה ...1,1,1,1,1 עולה כי :11          

                                           ויורדת כי :11          

3.הסדרה ...,1,1,2,2,3,3 עולה אבל לא ממש (אבל לא יורדת)

4.הסדרה ...,1,2,1.5,3,4,3.5 אינה סדרה מונוטונית

 

כמעט כל - נתונה הסדרה אנו נאמר כי " כמעט כל " איברי

הסדרה בעלי תכונה P אם לכל האיברים פרט למספר סופי יש התכונה P
 

מספר סופי - כל מספר טבעי וכן 0

 
למשל : בטבעיים "כמעט כל" איברי הסדרה גדולים מ-1265769

אבל לא נכון ש"כמעט כל" האיברים זוגיים
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©