למה חשבון אינפיניטיסמלי חשוב ?

חשבון אינפיניטיסמלי (אינפי) מהווה בסיס לכל המדעים המדויקים

ללא אינפי, מושג האינטגרל והנגזרת לא היו קיימים שהן מרכיבים

הכרחים בפיזיקה, הסתברות וסטטיסטיקה, וכמובן בתחום

המתמטיקה.


אינדוקציה מתמטית

ברב ההוכחות באינפי אנו משתמשים באינדוקציה,

האינדוקציה נועדה להוכיח נכנותו של ביטוי או טענה כך שבלעדי

האינדוקציה הינו אמורים להציב בביטוי אינסוף מיספרים.

אקסיומת האינדוקציה המתמטית :

אם טענה המתייחסת למספרים טבעיים מקיימת את התכונות הבאות

1) הטענה נכונה עבור n=1

2) מההנחה שהטענה נכונה עבור n=k נובע שהיא נכונה עבור n=k+1

אז הטענה נכונה לכל n טבעי

ניסוח שקול:

נתונה סדרה של מספרים טבעיים ...n 1,n 2, n 3אם טענה מסויימת נכונה עבור n 1

(האיבר הראשון)

ואם מההנחה שהיא נכונה עבור n k (האיבר ה-k) נובע שהיא נכונה עבור n k+1

(האיבר ה-k+1)

אז היא נכונה לכל איבר בסדרה

שלבים בהוכחת האינדוקציה:

שלב א' - בודקים את נכונות הטענה עבור n=1 ע"י שמציבים 1 במקום n.

(אם הטענה נכונה רק החל מ-n=m כאשר 1 < m וטבעי אז בודקים את הטענה

עבור m )

שלב ב' - מניחים את הנחת האינדוקציה , כלומר מניחים שהטענה נכונה עבור n=k ,

רושמים את הטענה כאשר במקום n מציבים k.

שלב ג' - רושמים את מה שצריך להוכיח עבור n=k+1 ,

כלומר רושמים את הטענה כאשר במקום n מציבים k+1.

שלב ד' - מוכיחים את נכונות הטענה עבור n=k+1 בהסתמך על הנחת האינדוקציה

עבור n=k .

 


אתרים נוספים

האתר של צעירי בר - אילן - אתר שהוקם ע"י תיכונסיטים שלומדים

בבר-אילן את הקורס חשבון אינפיניטיסמלי. מכיל סיכומים, פורום ועוד.

Visual calculus - אתר באנגלית שמדגים גם אינפי 2, מצורפות

הדגמות מצוירות ומונפשות.

Calculus@internet - אתר באנגלית הכולל רקע בתחומים נוספים

במתמטיקה, שקשורים לאינפי.

Calculus-Help.com - אתר באנגלית, שמסביר אינפי בקלות באמצעות

סרטוני פלאש, לא מצריך ידע מתמטי קודם.

Infi knows what you did last summer - לסיום אנקדוטה משעשעת

סרטון פלאש, שהוא פארודיה על קורס ההמשך אינפי 2.


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©