טורים

 


טור מספרים-סכום אינסופי של איברי סדרת מספרים נתונה

 

למשל:

תהי נתונה הסדרה    נרשום את איבריה באופן מפורש

.....a1 a2 a3....an

אזי הטור שהוא סכום הסדרה יהיה ...+ S = a1 + a2 + a3 + .... + an

 

סדרת סכומים חלקיים - מוגדרת ע"י:
איבר ראשון = A1 = a1
סכום שני איברים ראשונים = A2 = a1 + a2
סכום שלושה איברים ראשונים = A3 = a1 + a2 + a3
.
.
סכום n איברים ראשונים = An = a1 + a2 + a3 + .... + an


טור מתכנס - אם לסדרת הסכומים החלקיים יש גבול סופי יהי

A סכום הטור שווה ל - A

טור מתבדר - אחרת

 

הערה : אם הסס"ח מתכנס לגבול אינסופי נאמר כי הטור מתבדר לאינסוף.


טור הנדסי - הוא טור מהצורה

a1 + a1 q1 + a1q2 + .... + a1qn-1

מקרה ראשון : a1 = 0

כל איברי הסדרה מתאפסים ולכן כל סס"ח תתכנס לאפס

ונקבל טור שמתכנס (סכומו) לאפס

מקרה שני :a1 שונה מאפס

אם q = 1 כל האיברים יהיו שווים ולכן An = na1

אם q שונה מאחד An = a1 + a2 + a3 + .... + an = a1

סימון טור טור נסמן ע"י "סיגמא"
 
מסקנה הטור הגאומטרי (הנדסי) מתכנס אם

ורק אם

במקרה של התכנסות סכום הטור הוא
 
"חברים" טורים יקראו חברים אם שנהם מתכנסים או שנהם מתבדרים

עבור אותם תנאים
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©