תרגיל:

קבע התכנסות הטור     ?

מתכנס
לא מתכנס
לא ניתן לקבוע
אף תשובה לא נכונה

 


תרגיל:

קבע התכנסות הטור     ?

מתכנס
לא מתכנס
לא ניתן לקבוע
אף תשובה לא נכונה

 


תרגיל:

קבע התכנסות הטור     ?

מתכנס
לא מתכנס
לא ניתן לקבוע
אף תשובה לא נכונה

 


 

  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©