מבחני התכנסות - מבחני המנה (דלאמבר)

 

מבחן המנה - נוסח 1

נתון הטור כאשר an 0      

א) אם קיים q 0 < q < 1 כך ש -

אזי הטור מתכנס

ב) אם מתקיים אזי הטור מתבדר

מבחן המנה - נוסח 2

נתון הטור כאשר an 0      

א) אם מתקיים אזי הטור מתכנס

ב) אם מתקיים אזי הטור מתבדר

מבחן המנה - נוסח 3

נתון הטור כאשר an 0      

נסמן בהנחה שהגבול קיים

א) אם < 1 הטור מתכנס

ב) אם > 1 הטור מתבדר

ג) אם = 1 לא ניתן לקבוע

הוכחות

כל ההוכחות זהות להוכחות עבור מבחן השורש


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©