מבחני התכנסות - מבחני השוואה

 

מבחן השוואה ראשון

נתונים הטורים החיוביים ו -

בנוסף נתון כי   

אזי התכנסות גוררת התכנסות ובמקרה של התכנסות A B
 

הוכחה

נתון כי מתכנס ז"א יש לו גבול סופי והוא B הסדרה {Bn} סדרה עולה (טור חיבי)

ולכן B Bn

ע"פ מתקיים

ונקבל An Bn B

אם כך הסדרה {An} עולה וחסומה מלעיל ולכן הטור מתכנס

וכן A B

 


מבחן השוואה שני

נתונים הטורים החיוביים ו -

בנוסף נתון כי bn < 0  

אם קימים s ו- t כך ש - (1)     

אזיי הטורים ו - "חברים"

הוכחה

א: יהי הטור טור מתכנס , לפי (1) נקבל    

ע"פ מבחן השוואה ראשון התכנסות גוררת התכנסות

ע"פ משפט כפל בסקלר הטורים ו - חברים ונקבל כי מתכנס

ב: יה הטור טור מתכנס

ע"פ (1) מתקיים כי    

לכן התכנסות גוררת התכנסות

ע"פ משפט כפל בסקלר הטורים ו- חברים

הטור מתכנס גורר שהטור מתכנס גורר שהטור מתכנסמבחן השוואה שלישי

נתונים הטורים החיוביים ו - כאשר bn < 0  

בנוסף נתון כי קיים הגבול

אזי:   א) אם הטורים "חברים"

        ב) אם L=0 התכנסות גוררת התכנסות

        ג) אם התכנסות גוררת התכנסות

הוכחה נוכיח את א ו-ג

א:מהנתון לכל בפרט עבור =

קיים n0 כך שלכל n > n0 מתקיים :   

ע"פ מבחן השוואה שני הטורים חברים

ב: מהנתון

ולכן לכל M>0 קיים n0 כך שלכל n > n0 מתקיים : שזה גורר

ע"פ מבחן השוואה ראשון מהתכנסות הטור מתכנס

ע"פ משפט כפל בקבוע גם הטור מתכנסמשפט התכנסות גוררת כי


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©