מבחני התכנסות - מבחנים נוספים

 

מבחן העיבוי (דחיסה)

תהי הסדרה סדרה יורדת כשכל איבריה גדולים או שוים לאפס

אזי הטורים ו - חברים

מבחן לייבניץ (טור עם סימנים מתחלפים)

נתון הטור אם:

א) an 0

ב) הסדרה סדרה יורדת

ג) הסדרה שואפת לאפס

אזי הטור מתכנס וסכומו A ומקיים


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©