טור מתחלף כלשהו

מתכנס בהחלט - נתון הטור עם איברים כלשהם

(חיוביים או שליליים בסדר כלשהו) אם טור הערכיים המוחלטים

מתכנס נאמר כי הטור מתכנס בהחלטמשפט טור מתכנס בהחלט הוא טור מתכנסמתכנס בתנאי -
טור מתכנס שאינו מתכנס בהחלט יקרא מתכנס על תנאימשפט רימן

יהי הטור מתכנס על תנאי אזי:

א) ניתן לסדר את איבריו כך שסכומו יהיה כל ערך רצוי

ב) ניתן לסדר את איבריו כך שיתבדר לאינסוף או שיתבדר בכללמשפט

יהי נתון הטור מתכנס בהחלט

ויהי טור המתקבל מ - לאחר החלפת סדר האיברים

אזי הטורים חברים ובמקרה של התכנסות סכומם שווה


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©