פעולות על טורים

כפל של טור בקבוע - יהי נתון הטור ויהי c

(שונה מאפס) נתבונן בטור אזי הטור מתכנס

אם ורק אם הטור מתכנס

 

הערה:
במקרה שסכום שווה A אזי סכום שווה ל- cA

סכום טורים- יהי הטור טור מתכנס שסכומו A
ויהי הטור טור מתכנס שסכומו B
אזי גם טור הסכום מתכנס וסכומו A+B

טורים חיוביים - הטור יקרא טור חיובי כאשר כל איבריו חיוביים

ז"א an 0  

משפט :

טור חיובי מתכנס אם ורק אם סדרת הסכומים החלקיים

שלו חסומה מלעיל


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©