משפט

אזי לסדרה יש גבול שהוא הגבול החלקי

  

הוכחה

נניח למקרה של - יש גבול חלקי אחד ויחיד וסופי a

טענה: a גבול הסדרה

יהי נתון נוכיח כי בקטע ( , ) נמצאים "כמעט כל "

האיברי הסדרה

הוכחת הטענה:נניח בשלילה שמחוץ ל - ( , ) יש אין סוף

איברי הסדרה ע"פ משפט B - W המוכלל יש לאין סוף איברים אלו סדרה

חלקית בעלת גבול במובן הרחב :נאמר c, ,

גבול חלקי זה של אין סוף האיברים הוא גם גבול חלקי של

1.אם מדובר ב - או ב - קיבלנו גבול חלקי במובן הרחב נוסף

ל - a הנתון -סתירה

2.ע"פ אי שוויונים בסדרות לגבי c נקבל   a+ c   או   -c a   

ולכן c a וקיבלנו במקרה זה גבול חלקי נוסף - סתירה

 

 

משפט

לסדרה יש גבול אם ורק אם an = an

אם יש לסדרה גבול יחיד אז גבול עליון שווה לגבול תחתון  

 

הוכחה

נראה למקרה ש - חסומה

יהי a גבול חלקי כלשהו של

ע"פ הגדרת גבול עליון וגבול תחתון נקבל an a an

ע"פ הנתון גבול עליון שווה לגבול תחתון ולכן הוא שווה ל - a

לכן לסדרה יש גבול חלקי יחיד - ע"פ משפט קודם לסדרה יש גבול

הערה: הוכחנו כי אם לסדרה יש גבול אז כל הגבולות החלקיים שווים לו

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©