משפט

לכל סדרה אינסופית יש גבול עליון וגבול תחתון

(ייתכן או )

  

הוכחה (עבור גבול עליון)

נתונה הסדרה        נסמן     {...,bn = sup{ an,an+1

bn הינה סדרת כל חסמי המלעיל של an:    ז"א    {...,b1 = sup{ a1,a2

{...,b2 = sup{ a2,a3
.
.
.
.

{...,bn = sup{ an,an+1

הערה: b1 גדול יותר/ שווה מ - b2 מכוון שיכול להיות ש - a1

הוא האיבר הגדול ביותר בסדרה המקורית an והוא יהיה b1

bn תמיד קיים יתכן

נדון רק במקרה ש - חסומה ולכן לכל n טבעי bn הוא מספר סופי

נתבונן בסדרה       קל לאשר כי ... b1 b2

ז"א יורדת ו - חסומה ולכן גם חסומה

ע"פ משפט יורדת וחסומה הגבול הוא חסם המלרע ל - יש

גבול יהי b

וכן ידוע כי הגבול b הוא החסם התחתון

אם כך (b = inf(bn    וכן    b=bn

נוכל לרשום         {...,b = inf sup{ an,an+1

            טענה ראשונה: b הוא גבול חלקי של

            הוכחת הטענה: יהי {...,bk = sup{ ak,ak+1

ע"פ הגדרת sup :לכל k טבעי קיים ank (אחד האיברים מ - ak והלאה)

nk>k

            כך ש - bk - < ank bk

            כשמגדילים את k ל - k+1 נבחר ank+1 כך ש - nk < nk+1

            קיבלנו סדרה חלקית המקיימת bk - < ank bk

            על פי משפט הסנדוויץ נקבל ank = b

טענה שניה: b הוא הגבול החלקי הגדול ביותר של

הוכחת הטענה: יהי a גבול חלקי כלשהו של       נוכיח כי a b

ע"פ הגדרת גבול חלקי קיימת ל - סדרה חלקית

כך ש - ank = a

נבחר {...,bnk = sup{ ank,ank+1 (החסם העליון של כל האיברים שאחרי

ank שבסדרה המקורית )

קיבלנו ank bnk

הסדרה היא סדרה חלקית ל -

ראינו כי   b=bn   ולכן גם   b=bnk

ראינו ank bnk לכן ע"פ משפט מאי שווינים בסדרות מתקיים a b  

 

סיכום

לכל סדרה יש גבול עליון           an

                   וגבול תחתון         an

המקיימים        

הסדרה יורדת ולכן הגבול שלה הוא האינפימום של המספרים הכי גדולים

כאשר כל ה -sup שואפים לתחתון שבנהים (מכוון שהסדרה יורדת)

ו -               

הסדרה עולה ולכן הגבול שלה הוא הסופרימום של המספרים הכי קטנים

כאשר כל ה - inf שואפים לעליון שבנהים (מכוון שהסדרה עולה)

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©