משפט בולצנו ויירשטרס - B-W

לכל סדרה אין סופית וחסומה קיים גבול חלקי  


הוכחה

נתונה הסדרה החסומה ז"א קיים חסם מלרע נאמר a וחסם מלעיל נאמר b

אם כך כל איברי הסדרה שייכים לקטע [a,b]     ז"א     a < a n < b    

נתבונן בשני הקטעים הסגורים [a, ] , [ ,b ]

לפחות באחד מהם יש אין סוף איברים של הסדרה נאמר תכונה p
( p יסמן שבקטע יש אין סוף איברים )  

נבחר את הקטע בעל התכונה p , אם לשנהם התכונה p נבחר את הימני ונסמנו

[a1,b1] מתקיים בכל מקרה   a a1 < b1 b

נחלק שוב קטע זה לשניים באותה דרך ונקבל קטע [a2,b2] בעל תכונה p

מתקיים   a a1 a2 < b2 b1 b   וכך ממשיכים באינדוקציה

בסופו של דבר נקבל סדרת קטעים סדורים ([an,bn]) הכלואים זה בתוך זה

ז"א מתקיים             an an+1 < bn+1 bn    

לכל הקטעים תכונה p ואורכם             0 = an - bn

ע"פ הלמה של קנטור קיימת נקודה אחת ויחידה המקיימת an c bn

בקטע [a1,b1] יש אנסוף איברים של הסדרה נבחר אחד מהם ונסמנו ב - an1

כך נבחר מכל קטע איבר יחיד עד שנקבל את הסדרה    an1.....ank   

כאשר ...> n1 < n2

בקטעים [ak+1,bk+1] נבחר   ank+1   כך ש - nk < nk+1 אפשרי כי בקטע זה יש אין

סוף איברים של הסדרה (אפשר לבחור איבר בעל אינדקס גדול יותר)

עם כך קיבלנו סדרה חלקית

כאשר על פי הלמה של קנטור an      ank       bn    

נשאיף k לאינסוף           

על פי הסנדוויץ        c

            c גבול חלקי מש"ל  

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©