משפט

אזי לכל סדרה חלקית יש גבול ואותו גבול (שווה לגבול של

הסדרה המקורית)

 

הסבר: למקרה של גבול סופי נאמר a, מחוץ לכל סביבת

נמצאים רק מספר סופי של איברי

            ולכן גם מספר סופי של איברי סדרה חלקית כלשהי

 

הוכחה (מקרה של גבול סופי)

תהי סדרה בעלת הגבול a

ותהי סדרה חלקית

נוכיח כי לסדרה החלקית יש גבול והוא a.

יהי נתון

a גבול הסדרה ולכן לכל בפרט עבור =

קיים n0 כך שלכל n > n0 n מתקיים (1) >

עבור ההוכחה ש -a גבול הסדרה ו - הנתון נבחר k0 המקיים

n0 < k0 עתה לכל k > k0 k נקבל n0 < k0 < k nk

מ - (1) נקבל בפרט >

 

 

משפט

תהיינה ו - שתי סדרות חלקיות של

הסדרה

אשר איחודן הוא ושנהן בעלות אותו גבולן

אזי ל - יש גבול והוא אותו גבול

 

 

לדוגמא:      נתונה הסדרה                  (1) ...a1,a2,a3,a4

                אם לסדרות החלקיות שלה: (2) ....a1,a3,a5

                                                       (3) ....a2,a4,a6    יש גבול ואותו גבול נאמר a

                אזי גם לסדרה (1) יש גבול והוא a

   

הסבר:      מחוץ לסביבה יש מספר סופי של איברים מהסדרה (2)

                              וגם יש מספר סופי של איברים מהסדרה (3)

                לכן מספר סופי ועוד מספר סופי שווה למספר סופי  


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©