תרגיל:

מהן הגבולות החלקיים של an=(-1)n:

5
5-
לא קיימים גבולות חלקיים לסדרה זאת
5,5-
תרגיל:

עבור הסדרה:

1,1,,1,,,1,,,,1,,,,, 1,,,,,...

קבע האם

כל גבול חלקי הוא מטיפוס כאשר n הוא מספר טבעי
0 הוא גבול חלקי של הסדרה
שתי התשובות לעיל נכונות
אין לסדרה זאת גבול חלקי
 

  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©