סדרות חלקיות וגבולות חלקיים

 

הקדמה - נתבונן בסדרה הנתונה ...,3,,1,1,2

              הסדרה...1,2,3 נקראת סדרה חלקית לסדרה הנתונה

              גם הסדרה ..., ,1 היא סדרה חלקית לסדרה הנתונה

אבל הסדרה 3,2,5,4 איננה סדרה חלקית לסדרה הנתונה מכוון שהסדר שונה

 

הערה :לסדרה הנתונה אין גבול אפילו לא במובן הרחב

          אבל לסדרה החלקית הראשונה שיצרנו יש גבול והוא

           ולסדרה החלקית השניה יש גבול והוא 0

           ז"א 0 ו - הם גבולות חלקיים של הסדרה המהנתונה


 

סדרה חלקית - נתונה הסדרה ותהי סדרה עולה ממש של טבעיים (סדרת האינדקסים)

                       ז"א ...n1 < n2 < ... < nk < nk+1 כאשר    

                       הסדרה נקראת סדרה חלקית של


 

דוגמא כללית

          נתונה הסדרה ...a1,a2...,an

          נבחר nk = 2k ואז ank = a2k

          הסדרה (a2k) שהיא ...a2,a4,a6...a2k

          הינה סדרה חלקית של


 

גבול חלקי - הוא גבול של סדרה חלקית

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©