הוכחה:

תהי נתונה סדרה כלשהי, {an}, ויהיו L ו-L' גבולות הסדרה. נוכיח כי L=L'.

נניח בשלילה כי LL' אזי על פי הטריכוטומיה או ש L< L' או ש L>L'.

יהיו L ו-L' סתם שני גבולות ולכן בלי הגבלת הכלליות נניח L<L'

כיוון שL ו-L' הם גבולות הסדרה הרי שלפי הגדרת גבול סדרה לכל >0 ובפרט נבחר

= >0

אזי קיימים: n0) n0') בהתאמה לשני הגבולות כך שלכל n המקיים n>n0') n>n0)

מתקיים:

       יהי max(n0,n0')<n1 (קיים n1 כזה מכיוון שסדרת המספרים הטבעיים איננה חסומה

מלעיל) ולכן עבור an1 מתקיימים א' ו-ב'.

כלומר וזאת בסתירה לטריכוטומיה.

 

 

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©