תרגיל:

מהו גבול הסדרה an=(-1)n ?

0
1-
1
לא קיים גבול לסדרה

 


תרגיל:

יהי נתון . מה הוא ערכו של הגבול הבא ?

0
q
1
לא קיים גבול לסדרה

תרגיל:

מה הוא ערכו של הגבול הבא ?

0
2
2-
לא קיים גבול לסדרה

 
 

  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©