סביבה - יהי L מספר ממשי , סביבת , של L היא הקטע הפתוח

.ז"א       .

  

גבול סדרה (הגדרה לא פורמלית) - נתונה הסדרה

המספר L יקרא גבול הסדרה אם בכל סביבת של L נמצאים

כמעט כל איברי הסדרה .

 
הערה - החידוש במילה לכל היא ל - קטן ככל שנרצה (הדבר מתבטא

בהקטנת הסביבה ) ז"א מחוץ לסביבה מספר האיברים יגדל אבל בכל זאת ישאר סופי
וכן מספר האיברים שבתוך הסביבה יקטן במספר סופי ובכל זאת ישאר אין סופי.

 

נתונה הסדרה . המספר L יקרא גבול הסדרה אם לכל קיים n0

כך שלכל n המקיים n>n0 מתקיים: >|an-L|


 

 
לכל קיים n0 אך כמובן ש n0 איננו חייב להיות הטוב ביותר, כלומר כל

n'0 שגדול מ n0 עדיין יקיים את תנאי ההגדרה אך הוא לא יהיה הטוב ביותר.


 

נתונה הסדרה , L אינו גבול הסדרה אם קיים

כך שלכל n0 קיים n' המקיים n'>n0 מתקיים: |an-L|

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©