משפט 1 - גבול אינסופי גורר אי חסימות


 
המשפט ההפוך אינו נכון !

 

הוכחה

נתון an ויהי נתון 0

כיוון שהסדרה שואפת ל - לכל

בפרט עבור M = M0 קיים n0 כך שלכל n ,n > n0 מתקיים: M0 < an

יהי n1 = n0 + 1 מתקיים M0 < an0+1

פרושו שהסדרה אינה חסומה מלעיל .


 

להיפך המשפט לא עובד

נתבונן בסדרה ........1,1,2,1,3,1,4

ניתן לראות כי הסדרה אינה חסומה מלעיל וכן אינה שואפת לאין סוף

(לא כמעט כל האיברים נמצאים באינסוף - ישנם אינסוף איברים ששוים ל- 1)

 

משפט 2 - גבול אינסופי גורר אי חסימות


 

הוכחה

הוכחה זהה !!!

 

משפט 3


 

הוכחה

יהי נתון 0 (רוצים להוכיח כי לכל M הדבר מתקיים ולכן אי אפשר לבחור M
אלא הוא נתון מראש)

לפי הנתון 0 an ולכן לכל בפרט עבור =
קיים n0 כך שלכל n ,n > n0 מתקיים: < | 0 - an< | an

נקבל > M וזה מתקיים לכל n > n0 , n

 

משפט 4 - המשפט"ההפוך"

 

הוכחה

יהי נתון 0

לפי הנתון |an| ולכן לכל בפרט עבור = M0

קיים n0 כך שלכל n ,n > n0 מתקיים: |an| <

נקבל >

> 0 - >

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©