תרגיל:

הוכח או הפרך :

אם הסדרה an לא מתכנסת לאינסוף ולא למינוס אינסוף אזי היא חסומה

חסומה ע"י 1,000,000
לא חסומה
לא ניתן לדבר על חסם
כן חסומה

 


תרגיל:

הוכח או הפרך :

אם הסדרה an מתכנסת לאינסוף והסדרה bn חסומה

אזי an*bn שואפת לאינסוף.

לא שואפת לאינסוף אלא שואפת לאפס
לא נכון
כן נכון
רק אם an שואפת לאינסוף

 

  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©