הרחבת מושג הגבול

האנו נאמר כי לסדרה יש גבול במובן הרחב שהוא

אם לכל קיים n0 כך שלכל n0 < n מתקיים M < an.

כמו כן:

האנו נאמר כי לסדרה יש גבול במובן הרחב שהוא

אם לכל קיים n0 כך שלכל n0 < n מתקיים M > an.

 
הערה :גבול רגיל הוא סופי לעומת גבול במובן הרחב שהוא יכול להיות סופי

או או

 
סימון :כאשר נרצה לסמן התכנסות של סדרה נסמן זאת ע"י :

                  an = L         an L

וכן             an =          an
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©