משפט הסנדוויץ'


(1)
an cn bn

אזי ל - יש גבול והוא

 

הוכחה

יהי נתון

 נתון בעלת גבול ולכן לכל בפרט עבור =

   קיים 'n0 כך שלכל n n < 'n0 מתקיים : >
                                                             
                   (2)                          + > an > -


נתון בעלת גבול ולכן לכל בפרט עבור =

   קיים 'n0 כך שלכל n n < 'n0 מתקיים : >
                                                             
                   (3)                          + > bn > -


לכל Max(n0,'n0) < n מתקיימים (1) (2) ו - (3)

                                                           (3)       (1)       (1)        (2)
ולכן                           + > an cn bn > -
                                                       
                                       + > cn > -
                                                       
                                               >

                                        ז"א                                 = cn


 
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©