משפט 2 - שמירת יחסים


 

הוכחה

נגדיר סדרה קבועה כך ש - b = bn , n

לסדרה זו יש גבול והוא שווה ל - b

ע"פ משפט 1 (שמירת יחסים) קיים n0 כך שלכל n > n0 , n מתקיים:

an < bn < b

 

משפט 3 - שמירת יחסים

נתון כי ל - גבול a

         ול - גבול b

בנוסף נתון כי קיים n0 כך שלכל n > n0 מתקיים:    (1) an bn

                                                            אזי            a b

 

הוכחה בשלילה

נניח בשלילה כי a b ע"פ הטריכוטומיה b < a

ע"פ משפט 1 (שמירת יחסים) קיים 'n0 כך שלכל n > 'n0 מתקיים (2) bn < an

יהי Max(n0,'n0) < n1

ע"פ    (1)     נקבל an1 bn1

ע"פ    (2)     נקבל bn1 < an1

וזאת בסתירה לטריכוטומיה.

 

משפט 4 - שמירת יחסים

נתון כי ל - גבול a

ויהי b מספר

בנוסף נתון כי קיים n0 כך שלכל n > n0 מתקיים:    an b

                                                         אזי          a b
 

הוכחה

bn סדרה קבועה שאבריה b ולפי משפט 3 (שמירת יחסים) נקבל כי

                                an bn
                                   
                                 a b
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©