הלמה של קנטור


 

הוכחה

סדרה עולה ו - סדרה יורדת

מתקיים a1 .... an an+1 < bn+1 bn .... b1

ולכן חסומה מלעיל ע"י b1 ו - חסומה מלרע ע"י a1

לכן לשתי הסדרות יש גבול נרשום:   c2 = bn   וכן   c1 = an

ע"פ משפט אי שוויונים בסדרות מתקיים (3) c2 bn ו - an c1     

נוכיח כי c2 = c1

ואמנם 0 =( c2 - c1 = bn - an = (bn - an

         c2 = c1 c2 - c1 = 0

נסמן את הערך המשותף של c1 ו- c1 ע"י c

מ - (3) קיבלנו כי bn c an    

נוכיח כי c הנ"ל יחידה :

נניח בשלילה כי קיימת c` נקודה כלשהי כך ש -bn c' an    
                                                                       
                                                             -bn -c' -an
            וכן                                                  bn c an

אחרי חיבור נקבל :          

0 = (c` - c)

c - c` = c - c` = 0

ולכן c` = c

                                                    מש"ל
 

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©