הקדמה ללמה של קנטור

 
נתבונן בסדרת הקטעים הפתוחים

(אין מינימום ואין מקסימום)

 
תכונות:

(1) זוהי סדרת קטעים הכלואים זה בזה

כל קטע מוכל בקודמו ז"א       

 
(2) הקטעים הם קטעים אפסים

ז"א     0 = = m

כאשר ()m מסמן את אורך הקטע אצלנו = m

במילים אחרות אורך הקטעים שואף לאפס כאשר n שואף לאינסוף

את (1) ו- (2) ננסח כך: הסדרה היא סדרה אפסה של

קטעים פתוחים הכלואים זה בתוך זה

ומתקיים : =
 
נתבונן בסדרת הקטעים הסגורים (אין מינימום ואין מקסימום)

 
תכונות:

(1) זוהי סדרת קטעים הכלואים זה בזה

כל קטע מוכל בקודמו ז"א       

 
(2) הקטעים הם קטעים אפסים

ז"א     0 = = m

כאשר ()m מסמן את אורך הקטע אצלנו = m

במילים אחרות אורך הקטעים שואף לאפס כאשר n שואף לאינסוף

את (1) ו- (2) ננסח כך: הסדרה היא סדרה אפסה של

קטעים פתוחים הכלואים זה בתוך זה

ומתקיים : =
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©