משפט 5


 

הוכחה:

תהי בעלת גבול a ע"פ משפט כל סדרה בעלת גבול היא

סדרה חסומה


לכן הסדרה הנתונה חסומה בפרט חסומה מלעיל ע"פ

משפט 1
גבול הסדרה הוא החסם העליון נאמר b

מיחידות הגבול a = b

על כל פנים b שהוא a בפרט חסם מלעיל ז"א an a    

 

משפט 6


 

הוכחה:

הוכחה זהה
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©