משפט 1 - מונוטונית חסומה בעלת גבול הוכחה:


 

הוכחה

תהי סדרה עולה ז"א :   an an+1       וכן חסומה מלעיל .

ז"א ע"פ אכסיומת השלמות יש לסדרה חסם עליון יהי a.

א. an a   

ב. לכל קיים n1 כך ש - a - < an1

טענה :- a גבול הסדרה

ואמנם יהי נתון

ע"פ ב. לכל בפרט עבור = קיים n1 כך ש - (1) a - < an1

לכל n > n1 כוון שהסדרה עולה (2) an1 an

מ - א. קיבלנו (3) an a   

נקבל כי לכל n n < n1 מתקיים:                   (3)      (2)      (1)
                                             + a - < an1 an a < a

                                                    + a - < an < a

                                                                                            מש"ל
 

 

משפט 2 - מונוטונית חסומה בעלת גבול הוכחה:


 

הוכחה:

הוכחה זהה

 

משפט 3 אינה חסומה גורר גבול לא קיים:


 

הוכחה:

תהי נתונה סדרה עולה שאינה חסומה מלעיל ונוכיח כי שואפת ל -

יהי נתון M0 > 0

כוון שהסדרה אינה חסומה מלעיל לכל 0 < M בפרט עבור M = M0 קיים n1 כך ש-

(1) M0 < an1

לכל an1 an (2) n > n0 , n (הסדרה עולה)

ולכן לכל n > n0 , n (ע"פ טרניטביות יחס הסדר) M0 < an

 

משפט 4 אינה חסומה גורר גבול לא קיים:


 

הוכחה :

הוכחה זהה
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©