תרגיל:

יהיו נגדיר שתי סדרות

האם ?

{an} מתכנסת אך {bn} איננה מתכנסת
{bn} מתכנסת אך {an} איננה מתכנסת
שתי הסדרות מתכנסות
אף אחת מהסדרות איננה מתכנסת

 


 

  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©