אי שיוויון ברנולי

יהי אזי לכל n 2 מתקיים :

                          


 

הגדרת קטע מוכלל

כל אחת מהקבוצות הבאות תקרא קטע מוכלל - בד"כ נאמר סתם קטע :

קטע פתוח מוגדר ע"י :                                  ונסמן אותו בעזרת - (a,b)

קטע סגור מוגדר ע"י:                                    ונסמן אותו בעזרת - [a,b]

קטע חצי פתוח חצי סגור מוגדר ע"י :            ונסמן אותו בעזרת - [a,b)

                                                                   ונסמן אותו בעזרת - (a,b]

                                                                 ונסמן אותו בעזרת - (,a]

                                                             ונסמן אותו בעזרת - (b,)

                                                             ונסמן אותו בעזרת - (,)    

                                                       זהו בעצם כל

 

תכונות הקטע מוכלל

יהי קטע ב -

לכל x1 ו - x2 בקטע אם x1 < x2

אזי כל x3 המקיים x1 < x3 < x2 גורר ש - x3 גם בקטע

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©