משפט 7

 

הוכחה:

יהי נתון

a גבול ולכן לכל בפרט

א. עבור = קיים 'n0 כך שלכל n > 'n0 מתקיים (1) <

וכן בפרט

ב. עבור = קיים 'n0 כך שלכל n > 'n0 מתקיים (2)<

מ-(2) נקבל :

(3) > > - |a| = >


נסמן ('', ',) Max = n1 לכל n > n1 n


= = > = = = =

 
 

הוכחה:

= ולכן ע"פ המשפט לגבי גבול מכפלה והמשפט הקודם

נקבל כי גבול הסדרה    הוא    = b

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©