משפט 3 - גבול גורר חסימות

 

הוכחה:

נתונה הסדרה {an}, יהי L גבול הסדרה

לכל בפרט עבור קיים n0 כך שלכל n > n0 מתקיים:

  >

נקבל                                   

נסמן        

הערה:ישנו מספר סופי של איברים ולכן אנו יודעים בוודאות שקיים מכסימום בינהם

ולכן                                                   

נסמן     

נקבל                                                          

ע"פ ערך מוחלט נקבל כי      

  

הערה: לא לכל סדרה חסומה יש גבול למשל לסדרה החסומה...1-...1-,1,1-,1 אין

גבול

 

 

הוכחה:

יה נתון

נתון חסומה ולכן קיים M>0 כך ש- (1)    

נתון 0 הגבול של ולכן לכל

בפרט עבור = קיים 'n0 כך ש-(2) > 0-     n0 < n

להוכחת הגבול 0 לסדרת המכפלה ו- הנתון נבחר 'n0 = n0

ואמנם לכל n n > n0 מתקיים (1) ו-(2) הנכון לכל n טבעי


ולכן: = M > = = =
                               

                                                                               מש"ל
 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©