משפט 1 - סכום סדרות

 

הוכחה:

יה נתון

a גבול הסדרה ולכן ע"פ הגדרת גבול סדרה לכל

בפרט (אני יודע כי קיים גבול לכל ולכן אני יכול לבחור ) עבור

קיים    'n0 כך שלכל n   ' מתקיים >

b גבול הסדרה ולכן ע"פ הגדרת גבול סדרה לכל

בפרט (אני יודע כי קיים גבול לכל ולכן אני יכול לבחור ) עבור

קיים    ''n0 כך שלכל n   '' מתקיים >

נסמן ( n0 = Max(''n0,'n0.

n0 הוא המתאים ל - הנתון להוכחת גבול סדרת הסכום ,ואמנם, לכל n המקיים

  מתקיים בפרט  '  ולכן  >   נכון

וכן '' ולכן > נכון=

= + > +

קיבלנו כי >          מש"ל.

 


 
 

הוכחה:

ההוכחה זהה להוכחה עבור סכום סדרות.

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©