תרגיל:

חשב את בעזרת משפטי הפעולות בסדרות .

0
n
1
לא קיים גבול

 


תרגיל:

חשב את בעזרת משפטי הפעולות בסדרות .

1
e

לא קיים גבול
 

  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©