פעולות בסדרות


נתונות הסדרות      ו -  


 
נגדיר
        א.         = +


 
        ב.       = -


 
        ג.        = *


 
        ד.   אם             = /

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©