משפטי עזר

קבוצת המספרים הטבעיים אינה חסומה מלעיל

 

תכונת ארכימדס

היו נתונים המספרים החיוביים a,b כך ש- אזי קיים

טבעי n0 כך ש- לכל c>0 c קיים n0 כך ש-


צפיפות הרציונלים

בין כל שני מספרים ממשיים   a ו-a < b   b קיים רציונלי   r   כך ש-

 a < r < b בין כל שני מספרים ממשיים   a ו-a < b   b

קיים מספר אי רציונלי


 

עקרון המספר הקטן ביותר

תהי   אזי ל-B יש איבר קטן ביותר  


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©