טריכוטומיה א:
לכל שני מספרים ממשיים מתקיים לפחות אחד ממהיחסים הבאים :טריכוטומיה ב:
לכל שני מספרים ממשיים מתקיים לכל היותר אחד מהיחסים הבאים :ע"פ הטריכוטומיה ביחד ישנו רק יחס אחד שמתאים לשני מספרים ממשיים
 

הערה: כלל 3 נקרא גם טרנזיטיביות


 

  בעזרת הנחות יסוד אלו ניתן להוכיח תכונות נוספות כגון


 

הערך המוחלט של כל מספר ממשי X מוגדר להיות הערך האי שלילי של המספר עצמו המסומן ע"י |X|


זאת אומרת:   


 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   


 

       

 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©