קבוצות

 

בקבוצה כל איבר מופיע פעם אחת בלבד


 

קבוצת הטבעיים            

קבוצת השלמים             

קבוצת הרציונלים       

קבוצת הממשיים   ציר המספרים =


סימנים מוסכמים


 

משמעות

סימן

איחוד
חיתוך
שייכות ל-
מוכל או שווה
גורר(אזי)
שקילות (אם ורק אם)
and(וגם)
or(או)
not(שלילה)
 סכום             

מכפלה        

עצרת        

 

כמתים


 

משמעות

סימן

קיים
לכל


 

ישנן מספר דרכים לרשום ביטוי מסויים לדוגמה:


 


  

 
 
800X600 כל הזכויות שמורות למערכת המידע האקדמית איתן    הצפיה מומלצת ברזולציה ©